Welk gebied valt onder de wijk Koningshaven

Formeel bestaat deze wijk niet maar omvat (aldus de gemeente) de formele “wijken” Jeruzalem, Fatima, Broekhoven I en Hoogvenne. Klik hier voor een overzicht (het gekleurde gebied).

De Wijkraad

Dit is een informele werknaam die we veel gebruiken en bij iedereen bekend klinkt. De formele naam is stichting Koningshaven.

Overzicht van de werkzaamheden van de Wijkraad

Onder de tabs "Verrijk Je Wijk", "WijkCafé" en de artikelen onder de tab "Algemeen" kun je lezen wat ons op het moment bezighoudt en welke zaken wij periodiek bespreken met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Tilburg.

Tot slot

Hierboven hebben we geprobeerd een beeld te schetsen wat ons als Wijkraad Koningshaven bezighoudt. Kort gezegd komt het erop neer waar nodig zelf initiatief te nemen, maar ook vaak te bezig zijn met het ondersteunen (met raad, daad en financiën) van initiatieven van anderen.

*******************

Voor de inhoud van onze privacyverklaring verwijzen wij u naar www.koningshaven.eu

Copyright © 2015. AC Websites All Rights Reserved
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend