Zoals je elders heb kunnen lezen, bieden we met het WijkCafé o.a. een ontmoetingsplaats (en wervingsmogelijkheden) voor vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers is echter naar onze mening primair een taak van degene (of instelling) die ze nodig heeft, daarbij, waar nodig, ondersteund door ContourdeTwern.

Uiteraard voelen we wel degelijk enige verantwoordelijkheid op dit gebied en dragen we bij waar mogelijk. Als bestuur zijn we bereid, op verzoek, actief deel te nemen bij het interviewen van vrijwilligers. Dit om hun wensen, talenten en competenties in beeld te brengen, zodat ze op de juiste plaats ingezet kunnen worden. Het juist plaatsen van vrijwilligers vinden wij van belang omdat dit hen zal enthousiasmeren om hun vrijwillige bijdrage aan de maatschappij te leveren.

 

                                           

 

Copyright © 2015. AC Websites All Rights Reserved
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend