Al een groot aantal jaren is in Koningshaven de Wijkraad actief. Misschien niet voor iedereen zo zichtbaar omdat wij vooral op de achtergrond ons werk doen. We proberen er een fijne en veilige wijk van te maken waar het goed wonen is voor iedereen. We doen dit vooral door te luisteren naar alle bewoners, vooral met degenen die zich achtergesteld voelen.

Hieronder geven we puntsgewijs aan waar we zoal mee bezig zijn.

  • Afspraken maken met de gemeente hoe om te gaan met betrokken bewoners bij werkzaamheden aan de openbare ruimte in hun straat of gebied.
  • Er op toezien dat deze afspraken worden nagekomen.
  • Periodiek overleggen met gemeenteambtenaren en gemeenteraad over her reilen en zeilen in de wijk.
  • Periodiek overleg met andere partijen, actief in het Piushaven-gebied
  • Het onder ogen brengen bij gemeente en politiek van de wensen van bewoners maar ook de zaken waarover zij ontevreden zijn.
  • Het samen met de buurt en ContourdeTwern runnen van het Wijkcentrum Koningshaven (zie wijkcentrum.koningshaven.eu) • Het houden van een spreekuur om de contacten met wijkbewoners te vergemakkelijken.
  • Het regelmatig organiseren van WijkCafé. De ontmoetingsplaats voor wijkbewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk.
  • Het beoordelen van aanvragen in het kader van Verrijk Je Wijk en het toekennen van subsidies hiervoor.
  • Het periodiek uitgeven van een wijkkrant. De wijkkrant wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van een zelfstandige onafhankelijke redactie (zie wijkkrant.koningshaven.eu).

De Wijkraad bestaat momenteel uit 7 personen:

 

  Anke Haneveer kl   Nico vd Wiel kl
Ruud Remst
Voorzitter

Anke Haneveer
Bestuurslid

Nico vd Wiel
Bestuurslid


  

Copyright © 2015. AC Websites All Rights Reserved
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend